Celsius Kulde AS er et aksjeselskap med F-gass godkjenning, sentral godkjenning. Vi er medlem i Norsk Teknologi, VKE og Norsk Kjøleteknisk Forening. Selskapet ble stiftet sommeren 2004 av Svein Jarle Skyrud som har erfaring fra kuldebransjen siden 1977. Han har vært med på å levere og vedlikeholde de fleste typer kulde- og varmepumpeanlegg til bruk i industrien og andre lettere installasjoner.

Vi leverer utstyr og tjenester til de fleste kulde- og varmepumpeanlegg, kjøle- og fryserom, kuldemøbler, kuldekomponenter til storhusholdning og institusjoner, samt automatiske temperaturloggere. Celsius Kulde AS kan bistå under prosjekteringsfasen med å finne de beste og kostnadseffektive løsningene.

 

Vi er godkjent av Norsk Varmepumpeforening (NOVAP). Det betyr at vi har faglig kvalifisert personell og lovpålagte sertifiseringer. Vi har også kapasitet til å gjennomføre oppdrag på en forsvarlig måte, og vi sørger for at du som kunde får nødvendig dokumentasjon og opplæring.På Varmepumpeforeningens side varmepumpeinfo.no finner du nøytral og nyttig informasjon om varmepumper.