Kunder

Vi utfører oppdrag for kunder spredt over flere bransjer, hovedsaklig på Østlandet. Nedenfor presenterer vi noen av våre kunder og oppdrag vi har løst.

Sanngrund

På Sanngrund Vertshus og Camping, på grensen mellom Akershus og Hedmark, leverte vi kun en del av anlegget.
Vår oppgave var å bidra til estetisk utforming av kjølerom som er tilgjenglig for publikum.
 

Politihøgskolen, Kongsvinger

Her ser vi fryseanlegg montert på Politihøgskolens utdanningssenter på Kongsvinger.